Samen jouw toekomst ontdekken!

De Vuurtoren is een openbare school met een kleinschalig karakter en een fijne, gemoedelijke sfeer. De school is overzichtelijk en er is oog en aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. We halen goede resultaten op de leervakken en geven ook ruimschoots aandacht aan inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport.

 

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

Brede talentontwikkeling vormt de kern van ons onderwijs: ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We stimuleren ieder kind zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Dat doen we, door van groep 1 tot en met groep 8 volledig thematisch te werken. Daarbij kijken we goed naar de mogelijkheden van het individuele kind.