Samen jouw toekomst ontdekken!

De Vuurtoren is een openbare school met een kleinschalig karakter en een fijne, gemoedelijke sfeer. De school is overzichtelijk en er is oog en aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. We halen goede resultaten op de leervakken en geven ook ruimschoots aandacht aan inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport.

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

Brede talentontwikkeling vormt de kern van ons onderwijs: ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We stimuleren ieder kind zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Dat doen we, door van groep 1 tot en met groep 8 volledig thematisch te werken. Daarbij kijken we goed naar de mogelijkheden van het individuele kind. 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 20 december 2019
Het jaar 2019 zit er alweer bijna op. Voor De Vuurtoren was het een fijn jaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2020!
Gepubliceerd op: 22 januari 2019
Bij elk thema plannen we een leuke activiteit. In het kader van de Gouden Eeuw is onze bovenbouw naar het Rijksmuseum geweest.
Gepubliceerd op: 30 mei 2018
De Vuurtoren heeft een score gehaald van 541,2 op de Cito eindtoets. Een resultaat waar we trots op kunnen zijn.