Thematisch werken

Wij geven op De Vuurtoren thematisch onderwijs: alle vakken worden in samenhang aangeboden, behalve rekenen, schrijven en bewegen. Groep 1 en 2 werken doelgericht aan bepaalde thema’s. Vaak gebruiken zij hierbij de projecten van de Kleuteruniversiteit. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3, die ook thematische is opgebouwd. Waar mogelijk, sluit groep 3 aan bij de thema’s van groep 4 tot en met 8. Vanaf groep 4 werken we thematisch met de methode Alles-in-1.

 

Door te werken rond thema’s wordt het onderwijs betekenisvol en boeiend! De samenhang tussen de vakken maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. De verschillende werkvormen sluiten aan bij uiteenlopende leerstijlen. De leerlingen werken cognitief, praktisch, creatief, schriftelijk, mondeling en digitaal en via onderzoekend en ontdekkend leren. Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel of samen. Op deze manieren stimuleren we de verschillende talenten van onze leerlingen.