Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt een vertrouwenspersoon op school om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. Deze vertrouwenspersoon wijst u de weg en kan u adviseren. Op De Vuurtoren is de intern begeleider de vertrouwenspersoon. Wilt u in overleg treden met haar, dan kan dit mondeling, na het maken van een afspraak, of schriftelijk. Vertrouwelijkheid en privacy zijn uiteraard gewaarborgd.