Schoolveiligheidsplan en Meldcode

Een school moet een veilige plek zijn. Vanuit veiligheid komen leerlingen tot leren. We willen dat leerlingen én medewerkers zich veilig en herkend voelen binnen de school. We bevorderen een veilige en sociale omgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers. Dat komt allereerst tot uiting in het creëren van een veilig, stimulerend en professioneel leerklimaat. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de lerende organisatie die we willen zijn. Dit leren moet in onze ogen plaatsvinden in een schoon, veilig en goed geoutilleerd gebouw. Hoe we dit bewerkstelligen, kunt u lezen in ons schoolveiligheidsplan.

 

Per 1 juli 2013 geldt er een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe leerkrachten kindermishandeling signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een leerkracht moet doen wanneer hij of zij vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Daarmee kan de leerkracht uiteindelijk bepalen of hij of zij er officieel melding van moet maken. Ons protocol Meldcode vindt u hieronder.

Documenten