Ons team

De Vuurtoren heeft een enthousiast, professioneel team dat ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen in de verschillende fases van zijn of haar ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen een uitdagende leeromgeving waarbinnen zij zich bewust worden van hun eigen talenten en zich daarin optimaal kunnen ontplooien. Ons team zorgt ervoor dat het onderwijs op De Vuurtoren dagelijks zo goed mogelijk verloopt. Een team met een goede sfeer vormt de basis van ons werken.

 

Het managementteam bestaat uit de directeur die de eindverantwoordelijkheid heeft, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren, die een adviserende rol hebben. Naast de groepsleerkrachten en de directeur zijn de volgende functies en taken aan de school verbonden:

  • Intern begeleider (IB’er): is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg en het begeleiden van leerkrachten.
  • Onderwijsassistent: ondersteunt de groepsleerkrachten in de groepen.
  • Vakleerkracht bewegen: alle leerlingen krijgen één keer (onderbouw) of twee keer per week (midden- en bovenbouw) gymnastiek van een vakleerkracht.
  • Conciërge/administratief medewerker: heeft huishoudelijke en ondersteunende taken en is verantwoordelijk voor de leerling- en financiële administratie.
  • Docent GVO: geeft godsdienstonderwijs aan de leerlingen van groep 7 en 8.

 

Het team van De Vuurtoren creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn, eigen keuzes kan maken en betrokken wordt bij zijn/haar eigen leerproces . De leerkrachten stimuleren een brede talentontwikkeling. Ze leren leerlingen cognitieve, sociale en creatieve competenties aan en tonen daarin voorbeeldgedrag. Vanuit rust, orde en structuur in de klas dagen ze leerlingen uit om kritisch naar zichzelf, de ander en de wereld te kijken en niet te blijven steken in vaste denkpatronen. Zo laten ze leerlingen ervaren dat leren leuk en verrijkend kan zijn, voor zichzelf, voor de ander en voor hun toekomst.

 

Onze leerkrachten hebben oog voor wat de leerlingen nodig hebben en kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Zij zijn in staat om een betekenisvolle leeromgeving in te richten, de ontwikkeling van de leerlingen te volgen, op maat te plannen en flexibel te reageren op individuele leerbehoeften. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis op maat toe. Ze zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. Werkvormen en opdrachten stemmen zij af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen, zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen beschikbare tijd effectief besteden.