Ons schoolbestuur

De Vuurtoren is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Onder ons bestuur vallen alle openbare scholen in de stad Groningen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen is plek voor elk kind, ongeacht achtergrond en afkomst. Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op de website van Openbaar Onderwijs Groningen.