Onze school

De Vuurtoren is een openbare school met een kleinschalig karakter en een fijne, gemoedelijke sfeer. Het aantal leerlingen ligt rond de 250. De school is overzichtelijk en er is oog en aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Er worden goede resultaten behaald op de leervakken, terwijl er ruimschoots aandacht is voor inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport.

 

We stimuleren ieder kind zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Brede talentontwikkeling vormt dan ook de kern van ons onderwijs; ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Vanuit goed oog voor de mogelijkheden van elk individueel kind worden diens talenten op meerdere terreinen aangesproken. We bieden daartoe een keur van extra activiteiten om ieders talent tot uiting te laten komen.

 

Vanuit een stevige basis in de kernvakken brengen we onze leerlingen een ondernemende en onderzoekende houding bij.  We stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. We motiveren onze leerlingen om eigen creatieve oplossingen voor vraagstukken te bedenken vanuit het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken. Via onze werkwijze oefenen onze leerlingen vaardigheden die in de 21e eeuw erg nuttig en nodig zijn.