Eindprofiel leerling

Als een leerling na groep 8 onze school verlaat, heeft hij allereerst een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daarnaast is hij zich bewust van zijn eigen talenten, heeft zelfkennis en kan zijn talenten benutten. Hij weet welke doelen hij wil nastreven en heeft het doorzettingsvermogen en de sociale en communicatieve vaardigheden om die doelen te verwezenlijken. Hij weet wat hij kan, wat hij wil en heeft gevoel voor de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn.

 

Ook heeft de leerling geleerd om verschillende invalshoeken van een probleem of situatie te onderzoeken en deze op creatieve wijze op te lossen. De leerling is sociaal vaardig en maatschappelijk betrokken en is mede eigenaar geworden van zijn of haar leerproces. De leerlingen op De Vuurtoren leren doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken, en terugblikken op wat ze geleerd hebben.