Rapport/tienminutengesprek

Rapport

Tweemaal per jaar ontvangt u vanaf groep 2 een rapport over de vorderingen van uw kind, in februari en vlak voor de zomervakantie. Kinderen uit groep 1 krijgen voor de zomer een rapport mee, als ze langer dan een half jaar op school zitten. In het rapport staat uitgebreid aangegeven hoe het er met uw kind voorstaat. Het eerste rapport kunt u met de leerkracht bespreken tijdens het tienminutengesprek. Het laatste rapport van het schooljaar kunt u ophalen tijdens het rapportophaalmoment. Dit moment heeft een feestelijk tintje en is mede bedoeld om het schooljaar af te sluiten.

 

Tienminutengesprekken

Tijdens de tienminutengesprekken in oktober en februari/maart bespreken we de ontwikkeling van uw kind. We doen dit op basis van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de toetsen bij de verschillende methodes en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. We vinden het ook fijn uw indruk te horen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Op deze manier krijgen zowel de school als de ouders een goed beeld van een kind. U wordt voor de tienminutengesprekken uitgenodigd via MijnSchool.

 

In juni nodigen we alleen de ouders uit met wie wij nog graag een afrondend gesprek willen voeren. U kunt dan zelf ook eventueel aangeven dat u prijs stelt op een gesprek. Wij informeren u hierover tijdig.

 

Ook voor groep 8 zijn er twee keer per jaar oudergesprekken, die we samen met uw kind voeren. In november bepreekt de leerkracht het voorlopig schooladvies. Na de afname van de middentoetsen is er een gesprek over het definitieve advies. In april vindt de Cito eindtoets plaats. Mocht de uitslag daarvan daartoe aanleiding geven, dan kan nog een gesprek volgen.

 


Rapportophaalmoment

Aan het eind van het jaar nodigen we u en uw kind(eren) uit om het rapport en alle schriften en dergelijke op te halen. Dit moment heeft een feestelijk tintje. De leerkrachten zijn dan natuurlijk ook aanwezig en er is koffie, thee, ranja en iets lekkers. Tijdens het rapportophaalmoment kunt u boeken kopen bij een boekenstand van de kinderboekengroep. Op die manier kunnen onze leerlingen ook fijn lezen in de zomervakantie!