Overblijven

Leerlingen van De Vuurtoren kunnen in de middagpauze overblijven op school. De kinderen kunnen hier zowel structureel als incidenteel gebruik van maken. Overblijven kan op maandag, dinsdag en donderdag. De overblijfleiders begeleiden de leerlingen tijdens de overblijf. Zij hebben hiervoor een training gevolgd.

Eigen lunch mee
De leerlingen nemen hun eigen lunch mee naar de overblijf. De overblijf is meestal in het eigen lokaal.

Programma
Om 12.00 uur gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 5 lunchen. Ze eten samen (in hun eigen lokaal) onder leiding van de overblijfleiders. Om 12.25 uur gaan deze leerlingen bij goed weer naar buiten; de kleuters op het kleuterplein en de middenbouw op het grote plein. Bij slecht weer spelen de leerlingen in het overblijflokaal of in het speellokaal. Er is altijd toezicht. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaan eerst naar buiten en eten om 12.25 uur. Doordat de groepen om en om naar buiten gaan, is er genoeg tijd om te eten en genoeg ruimte om te spelen.

Aan- en afmelden
U kunt een inschrijfformulier invullen voor uw kind(eren) en ontvangt daarbij het overblijfreglement. In het reglement staan alle belangrijke zaken over het overblijven op De Vuurtoren. U kunt uw kind aan- en afmelden bij de overblijfcoördinatoren via overblijf@obsdevuurtoren.com of via 06-57061284 (bij voorkeur Whatsapp/sms).

Kosten en bonnen
Uw kind neemt elke keer een bon mee naar de overblijf. Deze bon wordt ingenomen door de overblijfleiders. De kosten van het overblijven bedragen per keer en per kind € 1,50.