Oud papier

Elke maand halen ouders op woensdagavond oud papier op in de Vaargeul, Lichtboei, Getij, Bolder en Golfslag. Jaarlijks helpen ongeveer 40 ouders hier vrijwillig aan mee. Het oud papier wordt opgehaald met een vrachtwagen. De inkomsten van het inzamelen worden besteed aan allerlei activiteiten op school. Helpt u een keer mee? De tijdsinvestering per vrijwilliger is één avond per jaar. U loopt dan drie tot vier uur vanaf 18.15 uur, samen met drie anderen. Leuk om eens mee te maken en het geld dat we ermee verdienen komt ten goede aan onze leerlingen! Aanmelden kan bij de coördinator oud papier via or@obsdevuurtoren.com. Op de afvalwijzer op de website van de gemeente Groningen kunt u zien wanneer het oud papier wordt opgehaald. Van bewoners van de wijk wordt verwacht dat het papier netjes gebundeld vanaf 18.15 uur aan de weg staat.