Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot het onderwijs en de vorming van de leerlingen te bevorderen. De OR stuurt de kinderboekengroep, de feestcommissie, de klassenouders en de oud papier coördinator aan. Daarnaast verricht de ouderraad veel ondersteunende activiteiten voor de school. De Vuurtoren heeft een levendige, initiatiefrijke ouderraad die tal van activiteiten organiseert.

 

Kerntaken van de ouderraad zijn het beheer van inkomsten, stimuleren van betrokkenheid ouders bij school, coördineren en organiseren van activiteiten, aanspreekpunt voor ouders, coördineren oud papier rooster en luizencontrole. Onderdeel van de ouderraad is de feestcommissie. De feestcommissie verzorgt tijdens allerlei activiteiten op school de inkoop en het verstrekken van drankjes en hapjes. Verder verzorgen de leden het versieren van de school tijdens feestelijke activiteiten.

 

De OR krijgt inkomsten via de vrijwillige ouderbijdrage, de actie Jantje Beton en het ophalen van oud papier. Van deze inkomsten organiseert en financiert de OR activiteiten op school en daarbuiten.


U kunt contact opnemen met een van de OR-leden via or@obsdevuurtoren.com