Op de hoogte blijven

Omdat we u als ouder graag willen betrekken bij de dagelijkse gang van zaken op school en de vorderingen van uw kind, zorgen we voor een regelmatige informatievoorziening. Daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende momenten voor overleg.

 

Afspraak maken met de leerkracht

Als u vragen heeft over uw kind of over het onderwijs, dan kunt u na schooltijd contact opnemen met de groepsleerkracht.

 

Informatieavond

Enkele weken na het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen informatieavonden voor de ouders van de kinderen uit deze groep. De leerkrachten geven dan uitleg over het onderwijs dat de kinderen het komende schooljaar zullen volgen en de geplande activiteiten. Deze vindt u ook terug in de jaarkalender.

 

Voortgangsgesprek

Vier keer per jaar wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind: twee keer mondeling (voortgangsgesprek) en twee keer schriftelijk. Tijdens het voortgangsgesprek heeft u als ouder gelegenheid om met de leerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind. In een gesprek van zo’n tien minuten vertelt de leerkracht hoe uw kind presteert, wat zijn of haar sterke en zwakke punten zijn en kunt u met de leerkracht hierover van gedachten wisselen.

 

Rapport

Tweemaal per jaar ontvangt u vanaf groep 2 een rapport over de vorderingen van uw kind. De kinderen uit groep 1 krijgen een geschreven rapport mee, als ze langer dan een half jaar op school zitten. In het rapport staat uitgebreid aangegeven hoe het er met uw kind voorstaat. Dit rapport kunt u met de leerkracht bespreken.

 

Mijn School

Mijn School is een module op onze website, waarmee de school gemakkelijk met de ouders kan communiceren. Ouders moeten eerst inloggen om bij de informatie te komen. Mijn School is dus ook heel geschikt om bijvoorbeeld fotoalbums te plaatsen. Met Mijn School hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die hun kind betreft. Bovendien raakt er nooit meer informatie zoek, omdat deze allemaal in Mijn School staat, bijvoorbeeld informatiebrieven, oudergesprekken, klassenlijsten en de jaarkalender.

 

Schoolgids

Voor uitgebreide informatie over onze school, ons onderwijs en praktische zaken, kunt u altijd ons meest recente schoolgids raadplegen.