Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad bestaande uit ouders en leerkrachten. Op elke school moet een medezeggenschapsraad aanwezig zijn. De medezeggenschapsraad (MR) is een raad bestaande uit ouders en leerkrachten. De MR denkt mee met het team en de directie. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. De complete wetstekst kunt u vinden op www.infowms.nl. De MR bespreekt belangrijke veranderingen op onderwijskundig gebied of beleidsmatige onderwerpen. De MR moet voor sommige onderwerpen instemming verlenen. Voor andere onderwerpen heeft de MR een adviesfunctie. De MR vergadert één keer per zes weken of vaker als nodig is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen zijn op te vragen bij de MR.

U kunt contact opnemen met een van de MR-leden via mr@obsdevuurtoren.com.