Ouders en school

Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, hun ouders en de school. De Vuurtoren streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd. Onze school informeert, ondersteunt, motiveert en activeert ouders om hun rol in het partnerschap ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Ouders hebben een actieve rol in school middels de medezeggenschapsraad, ouderraad, de feestcommissie en de boekengroep. Daarnaast doen we af en toe een beroep op ouders om een workshop te geven, wanneer dat past in het thema. Ook vragen we ouders soms om de leerlingen te vervoeren naar een uitstapje.

 

Het laatste rapport van het schooljaar geven we niet mee, maar kunnen ouders met hun kind ophalen tijdens onze rapportophaalavond. Zo ontmoeten we alle ouders nogmaals voor de zomervakantie. Voor alle leerlingen is er een leuke attentie, die ze krijgen van het overblijfteam en de boekengroep verkoopt boeken in hun stal, zodat onze leerlingen ook in de zomervakantie naar hartenlust kunnen lezen.

 

Het is niet alleen erg leuk om mee te helpen, vrijwilligers zijn ook van groot belang voor de school. Met hulp van de ouders kunnen we activiteiten blijven organiseren en zorgen dat alles goed verloopt. Ook als ouders maar weinig tijd hebben, kunnen ze bijdragen aan een goede samenwerking tussen school en thuis