Ziek-/afwezig melden/verlof aanvragen

Ziek- of afwezig melden

Wilt u schoolverzuim voor 8.30 uur bij ons melden? In geval van ziekte kan dit telefonisch via telefoonnummer 050-3210480 of via ziek@obsdevuurtoren.com.


Verlof aanvragen

Verlof kan alleen worden verleend voor speciale gelegenheden. U moet voor het aanvragen van verlof een formulier invullen en ondertekend bij de directeur inleveren. U kunt dit formulier op school aanvragen.

Verzuim is geoorloofd in geval van gewichtige omstandigheden, zoals een sterfgeval in de naaste familie, zware ziekte van een ouder of trouwdagen of jubilea van naaste familieleden. Er kan volgens de Leerplichtwet geen verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld verlenging van vakanties, zomaar vrije dagen of bijzondere verjaardagen. Wij hanteren de regels rond het aanvragen van verlof van de gemeente Groningen. In het document hieronder worden deze verlofregels uitgelegd.

Documenten