Schooltijden

Schooltijden

Wij hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden; er is geen verschil tussen onder-, midden- en bovenbouw. De Vuurtoren voldoet met dit rooster aan het wettelijk minimum van 7520 uur onderwijstijd in acht schooljaren. De Vuurtoren hanteert een continurooster, wat betekent dat de leerkrachten op maandag tot en met donderdag lunchen met de leerlingen. Op vrijdag lunchen de leerlingen thuis.

Maandag

08.30 – 14.00 uur

Eerste bel om 8.20 uur

Dinsdag

08.30 – 14.00 uur

Eerste bel om 8.20 uur

Woensdag

08.30 – 14.00 uur

Eerste bel om 8.20 uur

Donderdag

08.30 – 14.00 uur

Eerste bel om 8.20 uur

Vrijdag

08.30 – 13.00 uur

Eerste bel om 8.20 uur