Schoolregels

 1. De kinderen uit alle groepen mogen vanaf 8.20 uur, na het luiden van de eerste bel, het lokaal in. Als een leerling eenmaal besloten heeft het lokaal in te gaan, dan is het ook een definitief besluit. Het is niet de bedoeling voor schooltijd heen en weer te lopen op de gang.
   
 2. Wilt u schoolverzuim voor 8.30 uur bij ons melden? In geval van ziekte kan dit telefonisch. Indien uw kind onder schooltijd een arts moet bezoeken, dient dat onder begeleiding van u te gebeuren. Wij laten kinderen niet alleen naar huis gaan. Ziekmelden kan ook via: ziek@obsdevuurtoren.com.
   
 3. Verzoek om de traktatie met verjaardagen feestelijk, maar zo gezond mogelijk te houden. Kaas, worst, fruit etc., gezellig versierd of verpakt, vormen ook lekkere en gezonde traktaties. Houdt u het eenvoudig.
   
 4. Onze bergruimte voor fietsen is beperkt. Daarom mogen alleen kinderen die niet in de directe omgeving van school wonen op de fiets komen. Dat zijn alle kinderen die niet aan de Vaargeul, Lichtboei, Golfslag of Getij wonen. Deze fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden (ook die van ouders). Op het plein lopen met de fiets.
   
 5. Iedere morgen krijgen de kinderen gelegenheid hun meegebrachte fruit, brood en/of drinken te gebruiken. Hier geldt de regel dat het een gezond tussendoortje mag zijn. Geen kauwgom of snoepgoed. Schoolfruit: drie keer in de week krijgen alle leerlingen fruit op school. Zij hoeven in de kleine pauze dan geen eten mee te nemen.
   
 6. Het meebrengen van huisdieren in school is niet toegestaan. Bij het halen en brengen van de kinderen ook liever geen huisdieren mee. Sommige kinderen zijn er bang of allergisch voor.
   
 7. Verlof kan alleen worden verleend voor speciale gelegenheden. Een overzicht van gegronde redenen voor verlof kunt u opvragen bij de directie van de school. U moet voor het aanvragen van verlof een formulier invullen en ondertekend bij de directeur inleveren. U kunt dit formulier op school aanvragen.
   
 8. Er worden geen petten, mutsen of capuchons in de klas gedragen.
   
 9. We willen graag een veilige, prettige leefomgeving houden voor onze kinderen op school. Daarom willen we dat er in de gangen alleen rustig gelopen en gepraat wordt.
   
 10. Op school worden de leerkrachten door de leerlingen aangesproken met juf ... (voornaam) of meester ...(voornaam).
   
 11. De leerlingen krijgen van school in groep 4 één keer een vulpen. Dit is een wat duurdere vulpen, omdat deze duurzaam is. Deze vulpen moet dan ook tot en met groep 8 meegaan. Wanneer deze vulpen zoek- of beschadigd raakt, moet de leerling zelf een nieuwe pen kopen.
   
 12. We vinden het fijn, als de leerlingen op tijd op school zijn. Als zij te laat komen, hanteren we de volgende afspraken:
  Groep 1 tot en met 5: Drie keer te laat komen in een periode tussen twee schoolvakanties: er volgt een waarschuwing aan de leerling en er wordt een brief meegegeven aan de ouders. Bij de vierde keer wordt er een melding gedaan aan de leerplichtambtenaar.
  Groep 6 tot en met 8: Drie keer te laat komen in een periode tussen twee schoolvakanties: er volgt een waarschuwing aan de leerling en er wordt een brief meegegeven aan de ouders. Bij de vierde keer moet de leerling 15 minuten nablijven en wordt er een melding gedaan aan de leerplichtambtenaar.