Visie op leren

Op De Vuurtoren vinden we niet alleen cognitieve ontwikkeling van kinderen belangrijk, maar ook hun emotionele en sociale ontwikkeling, dus hoe ze zich voelen en uiten en hoe ze zich gedragen, ook naar anderen toe. Daarnaast stimuleren we ieder kind zijn talenten te ontdekken en te ontplooien.

 

Cognitieve ontwikkeling

We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling krijgt de vrijheid die hij of zij aankan.

 

Sociale ontwikkeling

Het team zorgt voor een school- en groepsklimaat waarbij de leerlingen voor zichzelf en voor hun medeleerlingen zorgen. Ze dragen verantwoordelijkheid en leren met elkaar samenwerken. Individuele verschillen geven ons de mogelijkheid om te werken aan wederzijds begrip en tolerantie.

 

Emotionele ontwikkeling

We leiden de leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen. Onze leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf, de ander en de toekomst. Gaandeweg worden ze zich hierbij bewust van hun eigen actieve rol. Ze moeten leren het zelf te doen, zelf initiatieven te nemen en hun eigen weg te vinden.

 

Talentontwikkeling

Naast het onderwijskundige deel van onze school geven we leerlingen iets extra’s mee, zodat ze cognitief en sociaal-emotioneel zo sterk mogelijk van De Vuurtoren af de maatschappij in stappen. Wij willen dat ieder kind tijdens zijn schooltijd zijn eigen talent ontdekt en zich daar zoveel mogelijk in ontplooit. We gebruiken leermiddelen die recht doen aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door die afwisseling en differentiatie blijven onze leerlingen uitgedaagd en leergierig. Ze werken gezamenlijk binnen een thema. Hierbij nodigen we in ieder geval één keer per jaar een aantal beeldend kunstenaars uit, die samen met de leerlingen fantastische kunstwerken maken. Daarnaast besteden wij in elke groep veel aandacht aan muziek. Zingen, algemene muzikale vorming en het leren bespelen van gitaar, viool of djembé. We nodigen elk schooljaar een aantal schrijvers uit, die een bezoek komen brengen aan de groepen. De Vuurtoren heeft een abonnement op het Cultuurmenu. De leerlingen bezoeken een voorstelling of krijgen een voorstelling op school. Alle groepen geven ieder schooljaar hun eigen optreden, waarbij ouders van harte welkom zijn. Geregeld organiseren we verschillende activiteiten waarbij leerlingen leren om zelfstandig en in samenwerking hun talenten te ontwikkelen en te presenteren. Tijdens deze activiteiten kunnen ze van en met elkaar leren. We hebben het voornemen een talentenmarktplaats in te richten, waar de leerlingen hun vraag en aanbod kenbaar kunnen maken.