Stevige basis in de kernvakken

Gedifferentieerd onderwijs

Een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden we belangrijk. We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling krijgt de vrijheid die hij of zij aankan. Op De Vuurtoren geven we gedifferentieerd onderwijs: onderwijs op drie niveaus binnen de groep; de snelle werkers, de basisgroep en de groep leerlingen die wat meer moeite hebben met leren. Om goed te kunnen werken met drie niveaus in een groep, gebruiken we het directe instructiemodel.

 

Resultaten van het onderwijs

De manier waarop wij ons onderwijs inrichten, zorgt ervoor dat wij mooie resultaten halen. Dit is voor ons een bevestiging dat we onze leerlingen een stevige basis in de kernvakken meegeven. Vanuit die basis kunnen we veel aandacht geven aan het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Ook op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport en creativiteit. Dat doen we met veel plezier!

 

Cito eindtoets

In het onderstaande overzicht zijn de CITO eindtoets groep 8 scores weergegeven. In deze tabel zijn de scores weergegeven van alle deelnemende leerlingen, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

 

De Vuurtoren

Cito score

Landelijk gemiddelde

2015

539,6

535,3

2016

540,0

534,9

2017

540,3

535,6

2018

541,2

535,6

2019

539,7

536,1