Onderwijskundige lijn voor groep 3 t/m 8

Ook al hebben de kinderen in groep 3 tot en met 8 dezelfde leeftijd, ze zijn wel allemaal verschillend in hun ontwikkeling. We geven daarom gedifferentieerd onderwijs, waarbij we rekening houden met deze verschillen. We onderscheiden en accepteren door de school heen dan ook meerdere leerwegen. Dit registreren we in het groepsoverzicht, van waaruit we het groepsplan samenstellen.

 

In eerste instantie is er de basisleerweg. Die omvat de leerstof die alle kinderen aangeboden krijgen en in principe moeten kunnen doen. Er zijn kinderen, die af en toe herhaling nodig hebben of op een andere manier iets uitgelegd krijgen. Voor deze kinderen is er de herhalingsleerweg. Daarnaast is er de verrijkende leerweg voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen. Er zijn ook kinderen die geheel of voor bepaalde vakken op eigen niveau werken. Hier kiezen we na zorgvuldige afweging voor, als kinderen zich heel langzaam of juist heel snel ontwikkelen. Door middel van het taakwerk bedienen we kinderen zoveel mogelijk op maat.