Nieuwe leerlingen

U kunt uw kind bij De Vuurtoren aanmelden, zodra hij/zij 3,5 jaar oud is. Voor een kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met de directeur of de onderbouwcoördinator. Tijdens dit gesprek krijgt u de nodige informatie en kunt u allerlei vragen stellen. Door het lezen van deze schoolgids kunt u thuis alles nog eens rustig overwegen. Indien u besluit uw kind op De Vuurtoren te plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie en uw kind aanmelden als leerling. Een formulier daarvoor is op school verkrijgbaar. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u bericht over de groep waarin uw kind geplaatst zal worden. Elk kind wordt uitgenodigd om twee dagdelen in de groep te komen kennismaken. Uw kind kan “echt” naar school op de eerste schooldag na zijn of haar vierde verjaardag. Bij de plaatsing in de kleutergroepen streven wij naar zo gemengd mogelijke klassen. We letten daarbij op de verdeling van oudste en jongste kleuters, jongens en meisjes en aantal kinderen dat extra aandacht nodig heeft. Broertjes en zusjes of neefjes en nichtjes worden bij voorkeur niet in dezelfde groep geplaatst.

 

Wanneer een leerling nieuw op De Vuurtoren is, probeert de school met behulp van de nodige informatie vooraf (ouders/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) en observatie een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de betreffende leerling. Dit gebeurt middels de eerste zes weken procedure. De ouders wordt gevraagd een lijst in te vullen, zodat de leerkracht een goed beeld krijgt van het kind. Mochten er bijzonderheden zijn, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. Mocht een leerling in een hogere klas binnenkomen, dan vraagt de school elders (basisschool/speciaal onderwijs) informatie op.

Documenten