Ons onderwijs

Op De Vuurtoren voeden wij onze kinderen op tot verantwoordelijke, democratische burgers die voor zichzelf opkomen en rekening houden met hun omgeving. Onze leerlingen denken mee op school en voelen zich verantwoordelijk en betrokken. Iedereen heeft een stem. We hebben een enthousiast en professioneel team dat ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen. Elk kind beschikt over een talent en wij gaan er alles aan doen om dit talent naar boven te halen. Wij leren alle leerlingen goed rekenen, lezen en spellen door middel van duidelijke instructie op drie verschillende niveaus. Onze leerlingen werken met een taak, die op hun niveau en tempo is afgestemd.

Wat maakt onze school bijzonder?

  • Wij zien de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en waarin kinderen een stem hebben. Wij leren kinderen conflicten vreedzaam op te lossen en maken pesten bespreekbaar.
  • Wij geloven er in dat kinderen zich maximaal ontwikkelen als ze keuzevrijheid hebben en zelf het tijdstip kunnen bepalen waarop en het tempo waarin aan een bepaald onderwerp gewerkt wordt. Door kinderen van en met elkaar te laten leren, kunnen zij elkaar helpen, stimuleren en beïnvloeden.
  • Extra aandacht voor talentontwikkeling: binnen onze thema's wordt gewerkt aan diverse activiteiten en met gevarieerde werkvormen. Op die manier kunnen onze leerlingen op zoek naar hun talenten.

Welke beleidsvoornemens we hebben voor ons onderwijs kunt u lezen in ons schoolplan, jaarplan en jaarverslag. Op dit moment is het Nationaal Programma Onderwijs actueel, dat de rijksoverheid heeft ingesteld voor herstel en ontwikkeling tijdens en na corona. In het document 'Actiepunten Schoolprogramma' kunt u lezen welke actiepunten voor onze school aan de orde zijn in verband met de coronaperiode.

Documenten