Groep 8 en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Groep 8 is een belangrijk jaar voor leerlingen van onze school. In dit jaar wordt namelijk de keuze gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs en een school. Er wordt door de leerlingen hard gewerkt op verschillende vakgebieden en de resultaten worden met de leerlingen gedeeld. Ook worden er door leerling en leerkracht samen doelen opgesteld. De leerlingen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces.

 

In oktober/november is er een voorlopig adviesgesprek tussen de leerling, de ouders en de leerkracht van groep 8. In dit gesprek wordt op basis van de leerprestaties, zelfstandigheid, ambitie en interesses van de leerling een voorlopig advies gegeven. Hierbij gebruiken wij de Plaatsingswijzer, waarin de toetsgegevens uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 zijn opgenomen. Het voorlopige advies is niet alleen gebaseerd op de Plaatsingswijzer, maar ook op observaties van de leerkracht.

 

Leerlingen en hun ouders kunnen vervolgens in januari de open dagen bezoeken van scholen die in aanmerking komen. In februari volgt het definitieve advies. Dit zal in de meeste gevallen in de buurt liggen van het voorlopige advies dat ouders en leerling in november hebben gekregen. De leerlingen en hun ouders maken vervolgens een keuze voor een school voortgezet onderwijs.  De aanmelding bij deze school dient door de ouders te worden gedaan en niet door de basisschool! In april maken de leerlingen de Cito-eindtoets. Deze eindtoets dient als controle van het gegeven advies. Tenslotte wordt de inschrijving voor de desbetreffende school definitief.