Jouw eigen talent

Ieder kind heeft een eigen talent. Op de Vuurtoren vinden we het belangrijk dat elke leerling tijdens zijn schooltijd zijn eigen talent ontdekt en zich daar zoveel mogelijk in ontplooit. We gebruiken leermiddelen die recht doen aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door die afwisseling en differentiatie blijven onze leerlingen uitgedaagd en leergierig. Ze werken gezamenlijk met een thema. Hierbij nodigen we in ieder geval één keer per jaar een aantal beeldend kunstenaars uit, die samen met de leerlingen fantastische kunstwerken maken. Daarnaast besteden wij in elke groep veel aandacht aan muziek. Zingen, algemene muzikale vorming, gitaarles en een orkest in de klas. We nodigen elk schooljaar een aantal schrijvers uit, die een bezoek komen brengen aan de groepen. De Vuurtoren heeft een abonnement op het Cultuurmenu. De leerlingen bezoeken een voorstelling of krijgen een voorstelling op school. Alle groepen geven ieder schooljaar hun eigen toneelvoorstelling, waarbij ouders van harte welkom zijn.

 

Geregeld organiseren we verschillende activiteiten waarbij leerlingen leren om zelfstandig en in samenwerking hun talenten te ontwikkelen en te presenteren. Tijdens onze projecten kunnen ze van en met elkaar leren. We hebben het voornemen een talentenmarktplaats in te richten, waar de leerlingen hun vraag en aanbod kenbaar kunnen maken.