Hoogtepunten in het schooljaar

Ons schoolprogramma kent veel activiteiten waar leerlingen nauw bij betrokken zijn en die ze vaak zelf initiëren en organiseren. Denk aan gebeurtenissen, activiteiten of projecten (binnen of buiten de school) die het onderwijs levensecht, spannend en uitdagend maken. Zo vinden er gastlessen plaats over bepaalde onderwerpen en gaan we op excursie om de wereld te ontdekken. Verder is er aandacht voor toneel, zang, natuur, presentatietechnieken, beweging en creativiteit. Deze activiteiten staan alle in het teken van een helder einddoel dat voor leerlingen van betekenis is en hen uitdaagt het beste te geven van wat ze in zich hebben. Ze opereren zelfstandig en worden daarin enthousiast begeleid door onze leerkrachten en soms door ouders of andere partners van buiten.

 

Voorbeelden van hoogtepunten in het schooljaar zijn:

  • Projecten (thematisch, groeps- en vakoverstijgend)
  • Sportdagen, sportclinics
  • Toneelvoorstellingen
  • Schoolreisjes, uitstapjes naar musea, evenementen of bedrijven
  • Muzikale inloop
  • Tentoonstellingen
  • Cultureel aanbod, muziek
  • Slotfeest, musical
  • Kinderboekenweek
  • Schrijversdag