Klachten

Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen
Bent u het niet eens met de gang van zaken op school? En komt u er met de betrokkenen zelf niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. De klacht moet binnen een jaar na gedraging worden ingediend.

We hanteren het volgende stappenplan: 

  • Stap 1: Klacht bespreken met betrokken persoon
  • Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur of de contactpersoon bij ons op school
  • Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, kunt u de klacht bespreken met het schoolbestuur
  • Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, kunt u de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u bij de directeur terecht. 

Klacht indienen bij College van Bestuur
Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het college van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van Openbaar Onderwijs Groningen (telefoonnummer 050-3210300) kan u informeren over de procedure.

Klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie
Mocht deze stap ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht.