Hoe kunt u contact met ons opnemen?

De Vuurtoren

Vaargeul 117
wijk Lewenborg
9732 JS Groningen
Telefoon: 050-3210480
 

Directie directie@vuurtoren.o2g2.nl
Administratie administratie@vuurtoren.o2g2.nl
Ziekmeldingen leerlingen (voor 8.30 uur) ziek@obsdevuurtoren.com
Opmerkingen over de website website@obsdevuurtoren.com

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Wij nodigen u van harte uit voor een oriënterend gesprek en mondelinge informatie op onze school. U krijgt dan een goede indruk van de sfeer in de school, van het gebouw en van hoe er gewerkt wordt in de groepen. Uw kind aanmelden voor deze school


Juiste gegevens van de leerlingen

Het is belangrijk dat de school van alle leerlingen de juiste gegevens heeft, zoals adres, telefoonnummers, naam huisarts. Zijn er wijzigingen? U kunt dit doorgeven op school, telefonisch, schriftelijk of per e-mail: administratie@vuurtoren.o2g2.nl