Muziek, toneel en cultuur

In elk project van onze onderwijsmethode Alles-in-1 is ruime aandacht voor cultuureducatie. Dans, drama, tekenen, schilderen en handvaardigheid komen tijdens elk project aan bod. Elke week zijn er vier uitgewerkte lessen of opdrachten op het gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Dit is belangrijk voor de beleving van het project.

Toneel
Iedere groep geeft per schooljaar een voorstelling aan de andere groepen en de ouders van hun eigen groep. We vinden het belangrijk dat de leerlingen oefenen in het zich ‘vrij’ durven uiten op het podium en voor publiek. Ook kunnen ze op die manier iets laten zien van een hobby, bijvoorbeeld het spelen op een muziekinstrument. U kunt als ouder de voorstelling van uw kind bekijken.Musical groep 8
Ieder jaar treedt groep 8 op met een afscheidsmusical. Met het opvoeren van deze musical sluiten de leerlingen van onze groep 8 hun schooltijd op De Vuurtoren af. Het is ieder jaar weer indrukwekkend om te zien hoe leerlingen als kleuter binnen zijn gekomen en als 12-jarigen tijdens de musical op het podium staan. Soms was het talent in de jonge jaren al zichtbaar, maar ook ieder jaar zijn er leerlingen die ons verrassen door het zang- of dramatalent.

Ieder Kind Muziek (IKM)

De Vuurtoren doet mee aan Ieder Kind Muziek. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen muziekles van een vakleerkracht muziek van VRIJDAG. Samen zingen en samenspelen staat hierbij centraal. Bij Ieder Kind Muziek krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 wekelijks een gitaar in handen en zetten de eerste stappen in het bespelen van een muziekinstrument. De leerlingen zingen en spelen samen onder leiding van enthousiaste VRIJDAG-docenten. Ze maken kennis met allerlei instrumenten en ervaren hoe fijn het is om samen muziek te maken. Ze leren muzikale begrippen, maar leren vooral meteen te doen!Muzikale inloop

In de week voor de kerstvakantie beginnen wij de dag met een muzikale inloop: op het podium maken leerlingen, leerkrachten en ouders in wisselende samenstellingen muziek of zij zingen bij binnenkomst. 

Cultuurmenu
Om de leerlingen nog meer in aanraking te laten komen met muziek, dans en toneel heeft 
De Vuurtoren een abonnement op het cultuurmenu. De Oosterpoort, Stadsschouwburg, Noord Nederlands Orkest, Het Houten Huis, CBK Groningen, het Groninger Museum en VRIJDAG werken in dit cultuurmenu samen. Het menu biedt leerlingen in groep 1 tot en met 8 prachtige voorstellingen en concerten met educatiemateriaal. In de onderbouw (groep 1 t/m 5) komen de gezelschappen naar school, in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) bezoeken leerlingen de Stadsschouwburg/De Oosterpoort of het Grand Theatre.