Lezen is leuk!

Lezen is leuk en dat willen we stimuleren. De school heeft een eigen bibliotheek met uitgebreide collectie. De leerlingen kunnen boeken lenen voor het stillezen in de groep. We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten met lezen.

Schrijversdag
Elk jaar komen er schrijvers in de groepen vertellen over hun werk en hun boeken. De leerlingen vinden de bezoeken van schrijvers altijd erg leuk. Door hun mooie verhalen worden de leerlingen enthousiast om meer te gaan lezen. Een greep uit de schrijvers die in de afgelopen jaren een bezoek hebben gebracht aan de Vuurtoren: Harmen van Straaten, Corien Oranje, Fred Diks, Tjibbe Veldkamp, Kees Opmeer en Simon van der Geest.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt in het najaar gehouden in heel Nederland. Er wordt altijd een speciaal kinderboekenweekgeschenk geschreven. Op school krijgen wij het kinderboekenweeklespakket met daarin lessuggesties. De leerkrachten gebruiken dit in de lessen en lezen staat dan extra in de spotlight. We openen de Kinderboekenweek op school door een speciale activiteit en sluiten met presentaties in de groepen.

Voorleeswedstrijd
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen meedoen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Eerst wordt in de groepen zelf voorgelezen en de beste lezer uit de groep mag meedoen aan de finale op school. De winnende voorlezers uit groep 7 en 8 lezen dan voor aan de hele school. Een jury wijst de voorleeskampioen van De Vuurtoren aan. Deze voorleeskampioen mag vervolgens meedoen aan de lokale wedstrijd. Daarna zijn er nog provinciale en landelijke rondes. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en wordt georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken.

Kinderjury
Na de kerstvakantie starten we op De Vuurtoren met de kinderjury. Leerlingen uit groep 7 lezen en beoordelen gedurende zes weken verschillende boeken. Wekelijks komen ze na school even bij elkaar om rapportcijfers te geven. De boeken waaruit ze kunnen kiezen worden aangeleverd door de bibliotheek uit Lewenborg en zijn allemaal verschenen in het voorgaande jaar. De top 3 van de beste boeken wordt doorgegeven aan de Landelijke Kinderjury

Voorleesontbijt
Op de Vuurtoren lezen we tijdens het voorleesontbijt voor in de groepen. Soms door de leerkrachten zelf en soms door ouders. Ook lezen de kinderen uit groep 8 weleens voor aan de andere leerlingen.  Het Nationale Voorleesontbijt vindt jaarlijks in januari plaats en is de start van de Nationale Voorleesdagen

Bezoeken bibliotheek
De leerlingen uit groep 1 en 2 gaan naar de bibliotheek en krijgen daar een rondleiding. De leerlingen uit groep 6 doen een speurtocht in de bibliotheek.