Financiële bijdrage ouders

Wij vragen ouders op twee momenten in het jaar om een bijdrage.

Ouderbijdrage De Vuurtoren
De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt voor het jaar 2016/2017 € 22,50 per leerling. Voor leerlingen die in januari op school komen bedraagt de ouderbijdrage € 11,25. U krijgt van de ouderraad bericht wanneer en hoe u de ouderbijdrage kunt betalen. Voor dit schooljaar is de betalingsronde in november geweest.

De ouderraad gebruikt de bijdrage om leuke en verantwoorde activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Dit jaar krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 bijvoorbeeld muziekles op school. We besteden het geld aan wekelijks fruit voor alle leerlingen, organiseren een bezoek van schrijvers in alle groepen en gebruiken het geld om Sinterklaas en Kerstactiviteiten te organiseren. Uw kind heeft dus direct profijt van uw bijdrage. Lees hier meer over alle activiteiten die de ouderraad financiert.

Schoolreisje De Vuurtoren
De groepen 1 tot en met 7 gaan een dag op schoolreis en groep 8 gaat op schoolkamp.
De kosten bedragen:

  • Voor de dagreisjes € 25,-
  • Tussen € 70,- en € 75,- voor het driedaagse schoolkamp

Via de nieuwsbrief krijgt u bericht over de betaling van de schoolreizen. U kunt het bedrag dat voor uw gezin van toepassing is, overmaken naar bankrekeningnummer  NL62ABNA0448680122 (ABN AMRO) ten name van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Graag erbij vermelden: "Vuurtoren schoolreis" en de na(a)m(en) van uw kind(eren). 

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de Dienst SOZAWE.