Ons schoolbestuur

De Vuurtoren is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Onder O2G2 vallen alle openbare scholen in de stad Groningen, 22 basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 4 scholen in het voortgezet onderwijs. Binnen O2G2 is plek voor elk kind, ongeacht achtergrond en afkomst.

Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op de website van O2G2.