Oud papier

Elke maand halen we op vrijdagavond oud papier op in de Vaargeul, Lichtboei, Getij, Bolder en Golfslag. Jaarlijks helpen ongeveer 40 ouders hier vrijwillig aan mee. Het oud papier wordt opgehaald met een vrachtwagen. De inkomsten van het inzamelen wordt weer besteed aan allerlei activiteiten op school.

Helpt u een keer mee?
De tijdsinvestering per vrijwilliger is 1 avond per jaar. U loopt dan ongeveer 3-4 uur vanaf 18.15 uur, samen met 3 anderen. Leuk om eens mee te maken en het geld dat we ermee verdienen komt ook ten goede aan uw kind! Aanmelden kan bij de coördinator oud papier via or@obsdevuurtoren.com

Afvalwijzer
Op de afvalwijzer op de website van de gemeente Groningen kunt u zien wanneer het oud papier wordt opgehaald. Van u wordt verwacht dat het papier netjes gebundeld vanaf 18.15 uur aan de weg staat.