Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot het onderwijs en de vorming van de leerlingen te bevorderen. De OR stuurt de kinderboekengroep, de feestcommissie, de klassenouders en de oud papier coördinator aan.

Inkomsten ouderraad
De OR krijgt langs een aantal wegen inkomsten:

Van deze inkomsten organiseert de OR activiteiten op school en daarbuiten. Een deel van de gelden wordt besteed aan middelen, bijvoorbeeld sportkleding voor de kinderen, de borders op school en boeken voor de bibliotheek. Ook financiert de OR activiteiten van de kinderboekengroep en de feestcommissie.

Activiteiten
Voorbeelden van activiteiten zijn:

Toetreden tot ouderraad
Wilt u toetreden tot de OR, dan kunt u dit laten weten aan één van de OR-leden. Een nieuw lid moet officieel gekozen worden op de jaarvergadering.
De OR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De tijdsinvestering bedraagt 6 avonden per jaar voor vergaderingen en tijd voor eventuele activiteiten die moeten worden georganiseerd.

De OR werkt volgens het huishoudelijk reglement. Elk jaar maakt de OR een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt samen met de financien besproken op de openbare jaarvergadering in het najaar. Alle ouders van de school zijn dan welkom om hierover mee te praten. 

Voor meer informatie of voor het opvragen van de OR-notulen kunt u contact opnemen met een van de OR-leden of mailen naar: or@obsdevuurtoren.com.
 

Documenten