Ouderparticipatie

Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind? U kunt op verschillende manieren bijdragen.

Eenmalig
U kunt eenmalig meehelpen, bijvoorbeeld bij een sportdag, een pleinveegactie of bij een spelletjesochtend. Als wij hulp nodig hebben bij dit soort activiteiten, dan doen we een oproep via de nieuwsbrief, een aparte brief, via de klassenouder of via de leerkracht.

Vaker meehelpen
U kunt ook vaker meehelpen door lid te worden van de medezeggenschapsraad, ouderraad of één van de commissies. Ook kunt u klassenouder worden.

Het is niet alleen erg leuk om mee te helpen, vrijwilligers zijn ook van groot belang voor de school. Met hulp van de ouders kunnen we activiteiten blijven organiseren en zorgen dat alles goed verloopt. Ook als u maar weinig tijd heeft, kunt u bijdragen aan een goede samenwerking tussen school en thuis.

Wilt u meehelpen?
Laat het dan weten aan de leerkracht van uw kind of aan de contactpersoon van de betreffende commissie of raad.