Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad bestaande uit ouders en leerkrachten. Deze raad heeft medezeggenschap. De MR denkt mee met het team en de directie.

Uitgangspunten medezeggenschap
In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. De complete wetstekst kunt u vinden op www.infowms.nl.  De MR moet voor sommige onderwerpen instemming verlenen. Voor andere onderwerpen heeft de MR een adviesfunctie.

Vergaderingen
De MR bespreekt belangrijke veranderingen op onderwijskundig gebied of beleidsmatige onderwerpen. De MR vergadert 1 keer per zes weken of vaker als nodig is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen zijn op te vragen bij de MR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of mailen naar: mr@obsdevuurtoren.com.