Ouders en school

Welke rol speelt u als ouder bij de school van uw kind?
Ouders van De Vuurtoren zijn op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs van hun kind(eren). Zo is er een medezeggenschapsraad, een ouderraad en zijn er verschillende commissies waarin ouders deelnemen.

Lees hier meer over meehelpen op school.

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen op onze school.