Blijf op de hoogte

U wilt graag goed geïnformeerd zijn over de school van uw kind. Ook wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn wat er op school gebeurt. U kunt op een aantal manieren op de hoogte blijven:

Via de leerkracht
Voor schooltijd is er altijd de mogelijkheid om een korte vraag aan de leerkracht te stellen. Is er meer tijd nodig, dan kunt u een afspraak maken.

Via de informatieavonden
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij informatieavonden voor alle groepen. U kunt dan kennis maken met de leerkracht van uw kind. Verder krijgt u informatie over de gang van zaken in de groep.

Via de nieuwsbrief
Deze wordt eens in de 14 dagen via e-mail verstuurd aan de ouders die zich hebben ingeschreven. U leest hierin bijvoorbeeld wanneer er vrije dagen zijn, wie er jarig zijn en welke activiteiten er op school komen of zijn geweest. U moet zich voor de nieuwsbrief eenmalig aanmelden. U kunt de nieuwsbrief ook op deze website lezen.

Via deze website
We proberen zoveel mogelijk algemene informatie te verstrekken via deze website. Ook kunt u hier informatie uit de groepen vinden.

Contactgegevens school