Schooltijden en gymlessen

Schooltijden

Wij hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden; er is geen verschil tussen onder-, midden- en bovenbouw. De Vuurtoren voldoet met dit rooster aan het wettelijk minimum van 7520 uur onderwijstijd in acht schooljaren.

Dag Ochtend Middag
Maandag

08.30 – 12.00 uur

Inloop vanaf 8.20 uur

13.00– 15.00 uur

Inloop vanaf 12.50 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

Inloop vanaf 8.20 uur

13.00– 15.00 uur

Inloop vanaf 12.50 uur

Woensdag

08.30 – 12.30 uur

Inloop vanaf 8.20 uur

 

Donderdag

08.30 – 12.00 uur

Inloop vanaf 8.20 uur

13.00– 15.00 uur

Inloop vanaf 12.50 uur

Vrijdag

08.30 – 12.30uur

Inloop vanaf 8.20 uur

 

 

Gymnastiekrooster

De leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen twee keer in de week in de speelzaal in de school onder begeleiding van de eigen leerkracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer in de week onder begeleiding van de vakleerkracht bewegen, Paul Keulen (met uitzondering van groep 3 op vrijdag, zie schema). Alle groepen krijgen les volgens de methode Stroes en Van Gelder in drie vakken. Hierdoor is er een doorgaande beweeglijn door de hele school.

 

Dinsdag

   

Vrijdag

   

Tijdstip

Groep

Locatie

Tijdstip

Groep

Locatie

08.30-09.15 uur

3

Kiel

08.30-09.15 uur

3

Speelzaal

09.15-10.00 uur

4

Kiel

08.30-09.15 uur

4

Sporthal

10.00-10.45 uur

7

Kiel

09.15-10.00 uur

6

Sporthal

10.45-11.30 uur

6

Kiel

10.00-10.45 uur

5

Sporthal

13.00-13.45 uur

5

Kiel

10.45-11.30 uur

7

Sporthal

13.45-14.30 uur

8

Kiel

11.30-12.15 uur

8

Sporthal

 

Op vrijdag eindigt groep 8 in de sporthal. De kinderen mogen daar door de ouders opgehaald worden of zij mogen (na toestemming van de ouders) zelf naar huis.