Schoolregels

1. De kinderen uit alle groepen mogen vanaf 8.20 en 12.50 uur, na het luiden van de eerste bel, het lokaal in. Daarbij aan de ouders het vriendelijke verzoek voor het luiden van de tweede bel om 8.30 en 13.00 uur, het lokaal te verlaten.
Als een leerling eenmaal besloten heeft het lokaal in te gaan, dan is het ook een definitief besluit. Het is niet de bedoeling voor schooltijd heen en weer te lopen op de gang.
 

2. Wilt u schoolverzuim voor 8.30 uur bij ons melden? In geval van ziekte, kan dit telefonisch. Indien uw kind onder schooltijd een arts moet bezoeken, dient dat onder begeleiding van u te gebeuren. Wij laten kinderen niet alleen naar huis gaan. Ziekmelden kan ook via: ziek@obsdevuurtoren.com.
 

3. Verzoek om de traktatie met verjaardagen feestelijk, maar zo gezond mogelijk te houden. Kaas, worst, fruit etc., gezellig versierd of verpakt, vormen ook lekkere en gezonde traktaties. Snoep, zeker lolly’s, willen we zoveel mogelijk vermijden. Houdt u het eenvoudig.
 

4. Onze bergruimte voor fietsen is beperkt. Daarom mogen alleen kinderen die niet in de directe omgeving van school wonen op de fiets komen. Dat zijn alle kinderen, die niet aan de Vaargeul, Lichtboei, Golfslag of Getij wonen. Deze fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden (ook die van ouders). Op het plein lopen met de fiets.
 

5. Iedere morgen krijgen de kinderen voor of na de pauze gelegenheid hun meegebrachte fruit, brood en/of drinken te gebruiken. Hier geldt de regel dat het een gezond tussendoortje mag zijn. Geen kauwgom of snoepgoed tijdens het werken in de klas. Fruitdag: op woensdag krijgen alle leerlingen fruit van de ouderraad.
 

6. Het meebrengen van huisdieren in school is niet toegestaan. Bij het halen en brengen van de kinderen ook liever geen huisdieren mee. Sommige kinderen zijn er bang voor en we krijgen klachten uit de buurt vanwege overlast.
 

7. De ingang bij de vijver is bedoeld voor de groepen 5, 7 en 8. De ingang aan de andere kant voor de groepen 3, 4 en 6. De ingang bij de kleuters is alleen voor de kleuters.
 

8. Verlof kan alleen worden verleend voor speciale gelegenheden. Een overzicht van gegronde redenen voor verlof kunt u opvragen bij de directie van de school. U moet voor het aanvragen van verlof een formulier invullen en ondertekend bij de directeur inleveren. U kunt dit formulier ook op school aanvragen.
 

9. Er worden geen petten en mutsen in de klas gedragen.
 

10. We willen graag een veilige, prettige leefomgeving houden voor onze kinderen op school. Daarom willen we dat er in de gangen alleen rustig gelopen en gepraat wordt.
 

11. Op school worden de leerkrachten door de leerlingen aangesproken met juf ... (voornaam) of meester ...(voornaam).