Rapporten

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport, in februari en vlak voor de zomervakantie. 

10-minuten gesprek
De 10-minuten-gesprekken vinden in ieder geval twee keer per jaar plaats.

  • In november informeert de leerkracht u over de vorderingen van uw kind tot dan toe
  • In februari licht de leerkracht tijdens het 10-minuten- gesprek het rapport toe

Op uitnodiging van de leerkracht kan er in april n.a.v. de voortgang van een leerling een extra gesprek plaatsvinden. In juni nodigen we alleen de ouders uit waar wij nog graag een afrondend gesprek mee willen voeren. U kunt dan zelf ook eventueel aangeven dat u prijs stelt op een gesprek. Wij informeren u hier tijdig over.

Voor groep 8 zijn er drie keer per jaar oudergesprekken. In november bepreekt de leerkracht met de ouders het voorlopig schooladvies. Na de afname van de Middentoetsen  is er een gesprek over het definitieve advies. In april gaat het gesprek over de uitslag van de cito eindtoets.

Rapportenavond
Aan het eind van het jaar nodigen we u en uw kind(eren) uit om het rapport en alle schriften e.d. op te halen. De leerkrachten zijn die avond natuurlijk ook aanwezig.

Tip: Tijdens de rapportenavond kunt u alvast boeken kopen voor de vakantie bij een boekenstand van de kinderboekengroep.
 

  Rapporten mee Gespreksavonden
    Week 47
1e rapport vrijdag 5 februari Week 5
2e rapport   Ophaalavond rapporten (zie agenda)


Als er veel leerlingen in een groep zitten wordt er naast deze data vaak nog een dagdeel gepland voor de 10-minuten-gesprekken. Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind tussentijds eens een gesprek met u wilt houden. Natuurlijk kan het ook zijn dat u juist behoefte heeft aan een extra gesprek over uw kind. Maak dan gerust een afspraak met de leerkracht van uw kind.