Ziek/Afwezig melden

Ziek melden
Wilt u schoolverzuim voor 8.30 uur bij ons melden? In geval van ziekte kan dit telefonisch via telefoonnummer 050-3210480 of via ziek@obsdevuurtoren.com.

Verlof aanvragen
Verlof kan alleen worden verleend voor speciale gelegenheden. U moet voor het aanvragen van verlof een formulier invullen en ondertekend bij de directeur inleveren. U kunt dit formulier ook op school aanvragen.