Vreedzame school

Centraal hierin staat het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen leren voor zichzelf op te komen, maar altijd in relatie tot hun omgeving. Dit zorgt ervoor dat de cultuur van de school verandert naar een democratische gemeenschap. Leerlingen en leerkrachten denken mee, voelen zich verantwoordelijk en betrokken. Het vergroot de sociale competentie en versterkt positief gedrag. Zo ontstaan betere relaties binnen de groep en respect en waardering voor verschillen.

Wij willen onze leerlingen opvoeden tot democratische burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de wereld om hen heen.

Een aantal kinderen krijgt een opleiding tot mediator. Zij zullen herkenbaar zijn op het plein. Deze kinderen zijn in staat om bij een conflict als mediator op te treden. We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en we leren ze de spelregels en middelen om op een vreedzame en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.


www.vreedzameschool.nl