Meerpresteerders en (hoog)begaafden

Wij hebben onze kennis over het onderwijs aan meerpresteerders en (hoog)begaafde leerlingen uitgebreid en verdiept door diverse scholingsbijeenkomsten te volgen. Verder hebben we begeleiding gekregen om binnen onze school het aanbod voor deze leerlingen nog meer passend te maken.

Meerpresteerders en (hoog)begaafde leerlingen gaan na de verkorte instructie de lesstof in compacte vorm verwerken. Daarna kunnen ze aan hun eigen (verdiepte) programma werken. Het beschikbare materiaal voor deze kinderen wordt steeds verder uitgebreid.

Plusgroep

De meerpresteerders en (hoog)begaafde leerlingen kunnen deelnemen aan een groepsoverstijgende plusgroep. We hebben een plusgroep met leerlingen uit groep 7 en 8 en een plusgroep voor leerlingen uit groep 4, 5 en 6.

Criteria voor deelname in de plusgroep:

  • 3x een hoge cito rekenen (I) en 3x een hoge cito begrijpend lezen (I) of
  • de leerling heeft voor rekenen en wiskunde en begrijpend lezen een score die minstens een half jaar voorsprong laat zien of
  • de leerling heeft een officieel vastgestelde intelligentiebepaling boven de 130 (maar bij 128 is wel ruimte voor een gesprek om mogelijkheden te bekijken, helemaal wanneer er sprake is van discrepantie).

Elke week komt de plusgroep 1 uur bijeen. Tijdens dat uur worden de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd op verschillende gebieden en vaardigheden. 


Het onderstaande willen we aan de leerlingen meegeven:

  • leren leren. Hoe maak je leerstof eigen? Welke methodes zijn daarvoor handig?
  • accepteren van de drie F's: falen, frustreren en fouten maken. Ergens tegenaan lopen wat ze niet gelijk kunnen oplossen, accepteren dat fouten maken niet erg is en dat je er juist van leert.
  • het ontwikkelen van een aantal vaardigheden: flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid. Niet opgeven, niet te snel willen, netjes werken.
  • het ontwikkelen van creatief-, analytisch- en planmatig denken.
  • het leren ontwikkelen van strategieën. Verschillende mogelijkheden aanleren om vraagstukken op te lossen.

Om dit te kunnen bereiken wordt er gewerkt aan werkstukken, bereiden we presentaties voor, filosoferen we, werken we samen, doen we aan drama, werken we met de computer, reflecteren we om zo de kinderen uit te dagen op hun eigen niveau.

Ook de klassen waar de kinderen in zitten worden er soms bij betrokken doordat de kinderen uit de plusgroep iets moeten presenteren, vertellen of laten zien wat ze gedaan of gemaakt hebben. Zo wordt de opgedane kennis ook gedeeld met hun klasgenoten.