Ons onderwijs


Wij leren met hoofd, hart en handen

Op basisschool De Vuurtoren voeden wij onze kinderen op tot verantwoordelijke, democratische burgers die voor zichzelf opkomen en rekening houden met hun omgeving. Onze leerlingen denken mee op school en voelen zich verantwoordelijk en betrokken. Iedereen heeft een stem.

We hebben een enthousiast en professioneel team dat ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen. Elk kind beschikt over een talent en wij gaan er alles aan doen om dit talent naar boven te halen.

Wij leren alle leerlingen goed rekenen, lezen en spellen door middel van duidelijke instructie op drie verschillende niveaus.

Wat maakt onze school bijzonder?

  • Wij zien de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en waarin kinderen een stem hebben. Wij leren kinderen conflicten vreedzaam op te lossen en maken pesten bespreekbaar =  Vreedzame school
  • Wij geloven er in dat kinderen zich maximaal ontwikkelen als ze keuzevrijheid hebben en zelf het tijdstip kunnen bepalen waarop en het tempo waarin aan een bepaald onderwerp gewerkt wordt. Door kinderen van en met elkaar te laten leren, kunnen zij elkaar helpen, stimuleren en beïnvloeden = Dalton principes
  • Extra aandacht voor talentontwikkeling: zo nemen de kinderen elk jaar deel aan 2 projecten, waarin zij op zoek kunnen naar hun talenten.
  • Ervaring met gehandicapte kinderen