Toetsen en Cito

Op De Vuurtoren volgen we de leerlingen vanaf groep 1 systematisch in hun ontwikkeling. Wij doen dat, omdat we het belangrijk vinden zicht te hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van leerlingen. 

Bij de kleuters maken we vooral gebruik van de resultaten van observaties, die de leerkracht van de groep doet en vastlegt in observatielijsten van de methode Schatkist. Vanaf groep 3 observeren we zaken als werkhouding, sociaal gedrag, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, en toetsen we de leervorderingen door toetsen die bij de diverse methodes horen. De resultaten van deze methode gebonden toetsen worden door de leerkracht geregistreerd.

Resultaten van observaties en toetsen geven de leerkracht inzicht in wat de leerling al kan en wat nog niet wordt beheerst. Wanneer blijkt dat een leerling nog even extra uitleg of oefening nodig heeft, noteert de leerkracht dit in het interventielogboek en plant hier een moment voor in het weekrooster.

Citotoetsen en opbrengsten
Naast de methode gebonden toetsen worden er twee keer per jaar (januari en mei/juni) in alle groepen citotoetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen bieden ons niet alleen een beeld van hoe de leerling zich ontwikkelt, maar ook hoe de groep en de school zich ontwikkelt.

Op verschillende niveaus worden de resultaten besproken. In de leerlingbespreking bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de ontwikkeling van de leerling. In het startgesprek aan het begin van het schooljaar bespreken de leerkracht, de intern begeleider en de directeur de ontwikkeling van de groep. Met het hele team bespreken we de ontwikkeling van de schoolresultaten (citoresultaten van alle groepen en van de centrale eindtoets groep 8).