Kinderen in Echtscheiding Situatie

School biedt in samenwerking met het CJG  de mogelijkheid voor kinderen om mee te doen aan de spel- en praatgroep KIES.

Scheiding beter begrijpen
Het hoofddoel van KIES is kinderen van gescheiden ouders een onafhankelijke plek bieden waar ze hun eigen verhaal kunnen doen. Dat ze erkenning en herkenning vinden en (weer) het gevoel krijgen dat ze er toe doen. Dat ze bewust worden van hun eigen mogelijkheden om te kiezen voor hun eigen situatie, voor zover hun situatie en hun capaciteiten dat toelaten. Dat verborgen verdriet en/of angst een nieuwe plaats kan krijgen, zodat dit geen blokkade meer zal vormen in hun ontwikkeling. Maar ook dat KIES ouders en school tot steun kan zijn en niet veroordeelt. Alleen deze houding zal uiteindelijk resultaat opleveren voor de kinderen. KIES helpt kinderen de scheiding beter te begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is.

KIES onder schooltijd
De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen en wordt begeleid door 1 of 2 coaches, afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep. Er zijn 8 - 10 bijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar en voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Er is ook een mogelijkheid voor “KIES voor mij“. Dit zijn een aantal individuele gesprekken met kinderen en KIES-coach. Het heeft de voorkeur om KIES onder schooltijd te doen. Zo worden de kinderen het minst belast en hoeven ze na schooltijd niet nog een keer ergens naar toe.

In overleg met ouders, leerkracht en de intern begeleider wordt gekeken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Voor deelname aan de spel- en praatgroep wordt beide ouders gevraagd om een deelnameformulier in te vullen. Voor het kind is het belangrijk dat ze zich gesteund voelen door beide ouders. De KIES-coach neemt contact op met de ouders. Voordat de groep start is er een informatie bijeenkomst en na afloop wordt KIES geëvalueerd, dit kan groepsgewijs of individueel. Er is ook een evaluatie met de intern begeleider.

Wat doen we bij KIES?

  • Praten over wat kinderen moeilijk vinden
  • Horen hoe anderen daar mee om gaan
  • Oefenen hoe je iets kunt vertellen
  • Jezelf proberen te begrijpen
  • De scheiding proberen te begrijpen.


Hoe doen we dit?
Door te praten, spel, toneel, tekenen, schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.


Onderzoek
Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar KIES door de universiteit Utrecht o.l.v. Ed Spruijt. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek van de kinderen die het KIES programma hebben gevolgd zijn:

  • kinderen kunnen beter communiceren met hun ouders
  • hun gevoel van welzijn verbetert
  • zij kunnen de scheiding beter begrijpen
  • weten beter wat te doen als er problemen zijn
  • hebben frequenter contact met de ( meestal uitwonende ) vader

Als kinderen bij KIES  beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.

KIES ( Kinderen In Echtscheiding Situatie ) is misschien een wat verwarrende naam, het betekent uiteraard niet dat kinderen moeten kiezen tussen hun ouders.

Meer weten over KIES en uw mogelijkheden? Neem dan contact op met het CJG.