Overblijf

Aanmelden en afmelden overblijf
U kunt uw kind aan- en afmelden bij de overblijfcoördinatoren via overblijf@obsdevuurtoren.com.

Leerlingen die zijn aangemeld, maar niet aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld door ziekte) moeten worden afgemeld. Wilt u uw kind voor 8.30 uur afmelden via bovenstaand e-mailadres?

Telefonisch contact
Mocht u niet in de gelegenheid zijn te e-mailen dan kunt ook telefonisch contact opnemen met de overblijfcoördinatoren:

  • 's Morgens tussen 7.30 - 8.00 uur: Marga, telefoonnummer 050-7850987
  • 's Avonds tussen 19.30 - 20.00 uur: Ina, telefoonnummer 050-5421228

Meer weten over de overblijf? Lees meer over het de gang van zaken tijdens het overblijven.