Hoe kunt u contact met ons opnemen?

De Vuurtoren
Vaargeul 117
wijk Lewenborg
9732 JS Groningen
Telefoon: 050-3210480
 

Directie directie@vuurtoren.o2g2.nl
Administratie administratie@vuurtoren.o2g2.nl
Ziekmeldingen leerlingen (voor 8.30 uur) ziek@obsdevuurtoren.com
Aan- en afmelden overblijf (voor 8.30 uur) overblijf@obsdevuurtoren.com
Opmerkingen over de website website@obsdevuurtoren.com


Uw kind aanmelden voor deze school


Juiste gegevens van de leerlingen

Het is belangrijk dat de school van alle leerlingen de juiste gegevens heeft, zoals adres, telefoonnummers, naam huisarts. Zijn er wijzigingen? U kunt dit doorgeven op school, telefonisch, schriftelijk of per e-mail: administratie@vuurtoren.o2g2.nl


Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ook goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en activiteiten op school.