Op de Vuurtoren is ruimte voor jouw talent

Op de Vuurtoren vinden we niet alleen cognitieve ontwikkeling van kinderen belangrijk – ‘het leren’ – maar ook hun emotionele en sociale ontwikkeling, dus hoe ze zich voelen en uiten en hoe ze zich gedragen, ook naar anderen toe. Daarnaast willen we ieder kind stimuleren zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. We bieden daarom een aantal extra activiteiten om ieders talent tot zijn recht te laten komen. Ook vinden wij bewegen heel belangijk.

 

Cognitieve ontwikkeling

We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling krijgt de vrijheid die hij of zij aankan.

 

Sociale ontwikkeling

Het team zorgt voor een school- en groepsklimaat waarbij de leerlingen voor zichzelf en voor hun medeleerlingen zorgen. Ze dragen verantwoordelijkheid en leren met elkaar samenwerken. Individuele verschillen geven ons de mogelijkheid om te werken aan wederzijds begrip en tolerantie.

 

Emotionele ontwikkeling

We leiden de leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen. Onze leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf, de ander en de toekomst. Gaandeweg worden ze zich hierbij bewust van hun eigen actieve rol. Ze moeten leren het zelf te doen, zelf initiatieven te nemen en hun eigen weg te vinden.
 

Talenten ontwikkelen

Naast het onderwijskundige deel van onze school willen we leerlingen iets extra’s meegeven, zodat ze cognitief en sociaal-emotioneel zo sterk mogelijk van De Vuurtoren af de maatschappij in stappen. Wij willen dat ieder kind tijdens zijn schooltijd zijn eigen talent ontdekt en zich daar zoveel mogelijk in ontplooit.

 

Doorgaande beweeglijn

Alle leerlingen gymmen twee keer in de week. Vanaf groep 3 doen ze dat onder begeleiding van de vakleerkracht bewegen. Alle groepen krijgen les volgens de methode Stroes en Van Gelder in drie vakken. Hierdoor is er een doorgaande beweeglijn door de hele school.